ORGANIZATOR

Evention

Evention to spółka specjalizująca się w podnoszeniu wartości spotkań biznesowych na rynku ICT. W Evention wydarzenia biznesowe traktujemy jako integralny i trudny do zastąpienia element budowania relacji i poprawy efektywności tych relacji pomiędzy firmami i tworzącymi je ludźmi. Szukamy innowacyjnych form realizacji spotkań, tak by odpowiadało to obecnym aspiracjom, oczekiwaniom i potrzebom menedżerów ICT.

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Findwise

Nowym surowcem w nowej epoce przemysłowej są dane. Kto ma dane, ma informacje i ma przewagę, ponieważ z danych można wiele się dowiedzieć i można z nich stworzyć nowatorskie produkty. Natomiast dane w same w sobie nie są wiele warte. Trzeba je zrozumieć, oczyścić i przetworzyć żeby móc wyciągać wnioski we właściwy sposób i zaprząc je do generowania naszych zysków.
Findwise to międzynarodowa grupa ekspertów, którzy pomagają wielu firmom dostosować się do nowych okoliczności. Pracując już dla przeszło 450 klientów na całym świecie umożliwiamy pracownikom dużych firm wykorzystanie w pełni z potencjału informacji zgromadzonych w ich własnych danych. Pracujemy zarówno z danymi strukturalnymi, jak i tekstowymi, generowanymi przez ludzi oraz przez oprogramowanie, urządzenia i sensory, schowane wewnątrz firmy i pochodzące z Internetu. Wszystko może być potencjalnie dobrym surowcem, aby pozyskać wartość biznesową.
Poprawiamy jakość danych i je porządkujemy. Za pomocą technologii wyszukiwania budujemy systemy pozwalające odnajdywać pożądane informacje we właściwym czasie. Kompetencje konsultantów Findwise obejmuje doradztwo w zakresie rozwoju biznesu, wdrażanie technologii Big Data oraz usługi Data Science.

IMPEL

Impel Business Solutions to wykwalifikowany dostawca usług wspierających biznes. Zapewniamy współpracę dostosowaną do profilu firmy Klienta i charakteru jego działalności. Od kilkunastu lat realizujemy obsługę firmy oraz jej pracowników w obszarach: kadrowo-płacowym, księgowym, zarządzaniu dokumentacją i doradztwie podatkowym. Doskonalimy się produktowo i branżowo. Mądrze korzystamy z naszego doświadczenia i wiedzy naszych specjalistów, by jeszcze lepiej realizować potrzeby Klientów. Koncentrujemy się na eksperckim podejściu do realizowanych usług poprzez doskonalenie procesów oraz rozwój naszych pracowników. Stosujemy zarządzanie procesowe i filozofię Lean Management oraz automatyzację i robotyzację. Doradzamy w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa i skutecznie wdrażamy nową strategię organizacji. Działamy na rzecz przedsiębiorstw i instytucji oraz kilkudziesięciu spółek Grupy Impel. Dbamy o sprawną, efektywną i profesjonalną obsługę oraz bezpieczeństwo informacji.
Impel Business Solutions należy do Grupy Impel, która od blisko 30 lat zapewnia nowoczesne rozwiązania w trzech obszarach: Facility Management, Industrial Services oraz Digital Services & BPO.

MakeItRight

Makeitright powołano do życia w roku 2013, z połączenia wiedzy i doświadczenia osób zaangażowanych w projektowanie, wdrażanie i rozwój procesów zarzadzania jakością systemów biznesowych oraz IT.
Jesteśmy zespołem doświadczonych entuzjastów technologii. Chcemy, by technologia ułatwia ludziom pracę i wykonywała za nich powtarzalne zadania, dając pracownikom czas i możliwość zawodowego rozwoju.
Współpracując z klientami, dostosowujemy technologię do ich biznesu i znajdujemy spersonalizowane rozwiązania, gwarantujące rozwój oraz większą wydajność.

MECENASI

Mindbox

Mindbox S.A. jest spółką technologiczną, która specjalizuje się w realizacji złożonych przedsięwzięć technologicznych na terenie całego świata. Zespół Mindbox tworzy 200 starannie wyselekcjonowanych, najwyższej klasy specjalistów z kilkunastu krajów zgrupowanych w czterech praktykach:
1. Cloud Native– współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie Transformacji Cyfrowej, umożliwiając szybkie wprowadzanie innowacji, podnosząc bezpieczeństwo i optymalizując koszty. Mindbox Cloud Native specjalizuje się w rozwiązaniach opartych o Kubernetes, Kontenery i Programowalną Infrastrukturę. Partner firmy Red Hat.
2. Robotic Process Automation – analizujemy, usprawniamy, a na końcu automatyzujemy procesy biznesowe w oparciu o rozwiązania firmy UIPath.
3. Systemy ERP – świadczymy wszelkie usługi doradcze, wdrożeniowe, wsparcia i developerskie dla systemów ERP takich firm jak Epicor czy SAP.
4. Mindworkers – uzupełniamy luki zasobowe w projektach prowadzonych przez naszych Klientów. Zasoby kompetencyjne Mindbox to specjaliści systemów ERP i rozwiązań telekomunikacyjnych oraz wielu innych ekspertów branży IT.
Unikalne kompetencje Mindbox zostały docenione przez globalne koncerny i instytucje, dla których realizujemy projekty w ponad 50 krajach świata.

 

UNITEAM

Uniteam to doświadczony zespół entuzjastów IT, który świadczy usługi skoncentrowane wokół rozwiązań optymalizujących wewnętrzne procesy w firmie. Działamy w oparciu o dobre praktyki i sprawdzone oprogramowanie. Znamy się na usprawnianiu, automatyzacji i reorganizacji procesów w IT, robotyzujemy procesy biznesowe, a także odkrywamy nowe możliwości dobrze znanych na rynku narzędzi. Niemal 10-letnie doświadczenie na rynku IT pozwala nam stale rozwijać nasze usługi, zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami klientów i najnowszymi trendami. Z powodzeniem zrealizowaliśmy ponad 1000 projektów, zawsze zapewniając niezmiennie wysoką jakośćświadczonych usług.

WIZLINK

Wizlink to narzędzie pomagające firmom automatyzować rutynowe czynności, takie jak wprowadzanie lub kopiowanie danych pomiędzy aplikacjami, pisanie wiadomości e-mail lub praca z dokumentami. W dzisiejszym świecie czas jest zamieniany bezpośrednio na pieniądze, dlatego efektywne procesy biznesowe są przewagą konkurencyjną.
Już w 2016 r. McKinsey przedstawił raport pokazujący, że do 70 procent zadań korporacyjnych można zautomatyzować za pomocą sztucznej inteligencji. Dlatego technologie RPA (Robotic Process Automation) zyskują coraz większą popularność. Z zadowoleniem przyjmowane przez organizacje, które chcą obniżyć koszty, zwiększyć wydajność i uzyskać przewagę konkurencyjną. Z drugiej strony pomaga stawić czoła zmianom demograficznych i trudnej sytuacji na rynku pracy.

Narzędzie nie wymaga żadnych zmian w aplikacjach, które robotyzuje. Użytkownik, który tworzy scenariusz dla robota, nie ingeruje w kod aplikacji, strukturę jej danych bądź logikę biznesową. Wizlink komunikuje się z aplikacjami poprzez wyświetlane obiekty, ale może również korzystać z baz danych, arkuszy kalkulacyjnych Excel, usług internetowych, terminali tekstowych lub innych. Wszystko w ramach jednego scenariusza.
Wizlink został tak zaprojektowany, aby poprzez intuicyjny interfejs drag&drop skomplikowane technologie były niewidoczne dla użytkownika tworzącego robota. Dzięki temu, że nie trzeba posiadać wiedzy programistycznej, może być on używany przez ludzi z biznesu. Jest bardzo łatwy do nauczenia i daje wszystkim możliwość czerpania zysków z robotyzacji w ciągu kilku dni, a nie miesięcy.

PATRONI SPOŁECZNOŚCIOWI

Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych Finexa

Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych Finexa jest największą polską organizacja zrzeszającą dyrektorów finansowych. Stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie oraz oddziałami regionalnymi w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu aktywnie działa w procesach regulacyjnych, edukacji i budowania ścieżki kariery swoich członków. Ma na celu stworzenie instytucjonalnego środowiska dla zawodu Dyrektora Finansowego. Więcej informacji na stronie www.finexa.org.

Stowarzyszenie SPIN

Stowarzyszenie SPIN to organizacja zrzeszająca ekspertów z dziedziny Continuous Improvement pracujących w firmach z sektora SSC (m.in. Euroclear, Lufthansa, HSBC, ABB, Capgemini, Lundbeck, Heineken, State Street, CanPack, IAG). Celem działalności SPINu jest budowanie w Krakowie środowiska wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie metod szczupłego zarządzania. Od 2015 roku Stowarzyszenie zorganizowało już siedem konferencji (ostatnia dla 400 osób) poświęconych doskonaleniu procesów, przeprowadziło kilkanaście szkoleń oraz dwie edycje studiów podyplomowych Lean Management. Stowarzyszenie wydało także grę edukacyjną „SPIN the Lean” i pracuje nad nowymi projektami.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Services Leaders – ABSL)

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Services Leaders – ABSL) to największa w Polsce organizacja zrzeszająca i reprezentująca przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług dla biznesu: centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO) oraz centra badawczo-rozwojowe (Research & Development, R&D).

Misją ABSL jest rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu, a także stała praca – wspólnie z agendami rządowymi, samorządowymi czy uczelniami wyższymi – na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób wkraczających na rynek pracy oraz dbanie o wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

 Najważniejsze sektory reprezentowane przez firmy zrzeszone w ABSL (wg struktury zatrudnienia) to usługi komercyjne i profesjonalne, usługi finansowe (bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne), technologie informatyczne (IT) oraz towary i usługi konsumpcyjne.

PATRONI MEDIALNI

Fundacja Lean Education

Fundacja Lean Education to grupa pasjonatów, doświadczonych zawodowo leanowców z całej Polski. Tworzymy oparty na wolontariacie ogólnopolski program edukacyjny „Młody Lean Lider”. Łączymy szkoły, uczelnie i przedsiębiorstwa w procesie kształtowania w wśród młodzieży umiejętności najbardziej poszukiwanych  w nowoczesnych firmach. Fundacja bezpłatnie przygotowuje i wyposaża nauczycieli, by rozwijali u uczniów  takie kompetencje jak:  umiejętność współpracy opartej na wspólnych wartościach, kreatywnego rozwiązywania problemów, umiejętności liderskie, przedsiębiorczość czy umiejętność zarządzania projektami.

Wraz ze współpracującymi z Fundacją przedsiębiorstwami inspirujemy młodzież, nauczycieli i pracowników firm do korzystania z zasobów „lean thinkig”.

Trzy lata temu 3  osoby rozpoczęły działalność Fundacji.  Dziś współpracuje z nami 70-ciu specjalistów-wolontariuszy w całym kraju. A w programie wzięło już udział ponad 2000 uczniów szkół podstawowych, zawodowych, liceów i techników. Wiek naszych uczestników to 13-19 lat.

LeanCenter.pl

LeanCenter.pl to portal przedsiębiorców i pracowników zainteresowanych ciągłym doskonaleniem swoich przedsiębiorstw. Na portalu pojawiają się informacje o wydarzeniach związanych z Lean Management. Użytkownicy znajdą także bazy studiów podyplomowych, firm i narzędzi Lean oraz mogą zapoznać się z wiedzą na temat optymalizacji firm. Zarejestrowani użytkownicy mogą również prezentować własne dokonania z zakresu ciągłego doskonalenia swojego przedsiębiorstwa oraz publikować spostrzeżenia dotyczące realizowanych w Polsce projektów i doświadczeń w pracy z Lean.

Business Services Magazine

Business Services Magazine to kwartalnik biznesowy, który przedstawia praktyczną wiedzę i rozwiązania z zakresu zarządzania centrami BPO, SSC, GBS w poszczególnych obszarach jak procesy, ludzie, technologie czy satysfakcja klienta. W czasopiśmie można znaleźć raporty o najważniejszych trendach w branży, nowoczesnych rozwiązaniach, automatyzacji i robotyzacji czy modelach współpracy outsourcingowej.

Procesy biznesowe

Celem portalu procesybiznesowe.pl jest propagowanie specjalistycznej wiedzy z zakresu procesów biznesowych, systemów informatycznych wspierających procesy, metod i koncepcji zarządzania, a także struktur organizacyjnych. Zakres portalu obejmuje artykuły i publikacje, bazę literaturową, informacje o najnowszych rozwiązaniach wspomagających modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie oraz informacje dotyczące bieżących wydarzeń związanych z tematyką procesów biznesowych.

Naszymi priorytetami są:

  • skuteczność w dostarczaniu praktycznej i zweryfikowanej wiedzy,
  • otwartość na doświadczenia i wiedzę uczestników portalu,
  • otwartość na doświadczenia i wiedzę uczestników portalu,
  • wysoki poziom merytoryczny stanowiący sprawdzone źródło wiedzy dla wszystkich odwiedzających portal.

Robonomika.pl

Serwis Robonomika.pl jest niekomercyjną inicjatywą, która ma ambicję stać się źródłem informacji i platformą wymiany doświadczeń o ekonomicznych i organizacyjnych konsekwencjach coraz szerszego upowszechniania się zaawansowanych metod automatyzacji i robotyzacji biznesu (w szczególności w sektorze usług)

Robotic Process Automation User Group

Grupa Robotic Process Automation User Group (RPAUG) skupia pasjonatów rozwiązań RPA, automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych. To co w szczególności znajduje się w obszarze zainteresowania Grupy to implementacja robotyzacji w przedsiębiorstwach.

Podczas naszych otwartych spotkań poruszane są tematy związane z wdrożeniami robotyzacji w przedsiębiorstwach różnej skali. Chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem w jaki sposób implementować automatyzację procesów z wykorzystaniem RPA – jak przygotować strategię robotyzacji, jak zapewnić wysoką stabilność rozwiązań RPA oraz w jaki sposób połączyć RPA z istniejącymi procesami IT oraz biznesowymi.