ORGANIZATOR

Evention

Evention to spółka specjalizująca się w podnoszeniu wartości spotkań biznesowych na rynku ICT. W Evention wydarzenia biznesowe traktujemy jako integralny i trudny do zastąpienia element budowania relacji i poprawy efektywności tych relacji pomiędzy firmami i tworzącymi je ludźmi. Szukamy innowacyjnych form realizacji spotkań, tak by odpowiadało to obecnym aspiracjom, oczekiwaniom i potrzebom menedżerów ICT.

PARTNER MERYTORYCZNY

Warsaw Robotic Competence Center

Warsaw Robotic Competence Center / Centrum Robotów Warszawa (www.robotydoroboty.pl), działając w ramach Rhenus Data jest sprawdzonym dostawcą nowoczesnych usług dla biznesu, specjalizującym się w optymalizacji procesów oraz zarządzaniu dokumentami i informacją. Będąc częścią jednej z największych firm w tej branży w Europie, mocno stawia na technologię, oferując w modelu licencyjnym oraz Robot as a Service robotyzację powtarzalnych procesów operacyjnych i finansowych. Na rynku polskim od 17 lat, zatrudniająca ponad 240 osób, obecna ze swoimi oddziałami i kompleksowymi usługami w całym kraju ale i obsługująca klientów zagranicznych. Misją firmy jest mistrzowskie wspieranie procesów biznesowych a w jej najnowszych Centrach Operacyjnych typu BPO, pracę ludzi wspierają software-roboty. Spółka  posiada sieć innowacyjnych partnerów technologicznych, doświadczonych konsultantów jak i wolne zasoby wdrożeniowe w zakresie: automatyzacji procesów biznesowych software-robotami, inteligentnej eksploracji tekstów, automatycznego przetwarzanie faktur zakupowych, systemów workflow,  cyfrowego pióra i podpisu biometrycznego. Z Rhenus Data skutecznie zwiększysz wydajność procesów, wygenerujesz oszczędności oraz wzmocnisz satysfakcję klientów i swoich pracowników.

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI

G1ANT Robotic Process Automation

G1ANT.Robot was born out of dream – a vision to create a better world. We are passionate about improving businesses by deploying a digital workforce to increase productivity and efficiency. Our unique software can automate any repetitive process on a computer, enriching work by enabling employees to focus on higher value activities. Our solution paves the way to succeed by enabling cost savings, improving quality, standardising processes and enhancing employee satisfaction. Gone are the days when organisations have to pay for the costly re-engineering of legacy systems or build integrations. G1ANT.Robot operates across any platform, any system, any app, delivering giant results. Regardless of a company’s size and sector, G1ANT.Robot helps to achieve competitive advantage and drive rapid growth at a fraction of the cost of traditional business transformation.

Kofax Kapow™ Robotic Process Automation Platform

Kofax® provides software to simplify and transform the First Mile™ of business. We combine award-winning capture, process management, data integration, mobile, e-signature, communications management and analytics capabilities into a digital transformation platform. Common processes like new accounts, claims, patient admissions, mortgage applications, citizen benefits, accounts payable and more can be automated, streamlined and accelerated. Our robotic process automation (RPA) platform Kofax Kapow™ automates business processes using smart software robots, helping over 500 enterprises, BPO providers and shared service organizations around the world achieve exceptional benefits in operational quality, speed and cost savings. Kapow mimics human actions to automate a wide range of manual, repetitive tasks and drive improvements with analytics and process intelligence.

MECENAS

Mindbox

Mindbox S.A. jest spółką technologiczną, która specjalizuje się w realizacji złożonych przedsięwzięć technologicznych na terenie całego świata. Zespół Mindbox tworzy 200 starannie wyselekcjonowanych, najwyższej klasy specjalistów z kilkunastu krajów zgrupowanych w czterech praktykach:
1. Cloud Native– współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie Transformacji Cyfrowej, umożliwiając szybkie wprowadzanie innowacji, podnosząc bezpieczeństwo i optymalizując koszty. Mindbox Cloud Native specjalizuje się w rozwiązaniach opartych o Kubernetes, Kontenery i Programowalną Infrastrukturę. Partner firmy Red Hat.
2. Robotic Process Automation – analizujemy, usprawniamy, a na końcu automatyzujemy procesy biznesowe w oparciu o rozwiązania firmy UIPath.
3. Systemy ERP – świadczymy wszelkie usługi doradcze, wdrożeniowe, wsparcia i developerskie dla systemów ERP takich firm jak Epicor czy SAP.
4. Mindworkers – uzupełniamy luki zasobowe w projektach prowadzonych przez naszych Klientów. Zasoby kompetencyjne Mindbox to specjaliści systemów ERP i rozwiązań telekomunikacyjnych oraz wielu innych ekspertów branży IT.
Unikalne kompetencje Mindbox zostały docenione przez globalne koncerny i instytucje, dla których realizujemy projekty w ponad 50 krajach świata.

 

Pirxon

Marka Pirxon powstała w Trójmieście w wyniku połączenia pasji i zaangażowania osób pragnących osiągnąć sukces na rynku IT.  Jesteśmy jednym z liderów polskiego rynku producentów specjalistycznego oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Aktualnie koncentrujemy się na oprogramowaniu Robotic Process Automation (RPA) czyli robotyzacji procesów back office. Mamy na swoim koncie wdrożenia RPA w dużych firmach telekomunikacyjnych, produkcyjnych i handlowych. Właścicielem marki Pirxon  jest firma SmartMedia.

SSC Consulting

Jesteśmy Centrum Kompetencji RPA . W skład zespołu SSC Consulting wchodzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie i biznesie. Specjalizujemy się między innymi w:

  • Doradztwie strategicznym
  • Wdrażaniu systemów zintegrowanych
  • Robotyzacji, programowaniu, IT
  • Optymalizacji procesów finansowych
  • Optymalizacji procesów kadrowo-płacowych
  • Zarządzaniu centrami BPO i centrami usług wspólnych

PATRONI MEDIALNI

BPMstandard.pl

BPMstandard.pl to centrum wiedzy i informacji w zakresie zarządzania procesami biznesowymi (Business Process Managament, BPM) i zagadnień powiązanych. Serwis prezentuje treści z otoczenia biznesowego i naukowego BPM, dzięki czemu znajdują one szerokie grono czytelników, m.in. właścicieli firm, kadry zarządzającej, analityków, architektów, konsultantów, członków zespołów zarządzania procesami. Misją BPMstandard.pl jest dostarczać czytelnikom szerokiej, uporządkowanej, rzetelnej i praktycznej wiedzy oraz informacji z zakresu procesów biznesowych.

Enterprise Software Review

Enterprise Software Review to forum wymiany fachowej wiedzy i doświadczeń na temat wykorzystania informatyki w dużych organizacjach. Stawia sobie za cel problemowe podejście do prezentowanych zagadnień i dostarczanie treści, które pomagają w rozwiązywaniu konkretnych spraw związanych z zastosowaniem nowych technologii. To serwis skierowany do menedżerów i ekspertów IT. Porusza zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów funkcjonowania informatyki w realiach biznesowej codzienności. Nie mówi o informatyce w ogóle – pokazuje jej użyteczność na przykładzie konkretnych wdrożeń, zastosowań i sytuacji.

LeanCenter.pl

LeanCenter.pl to portal przedsiębiorców i pracowników zainteresowanych ciągłym doskonaleniem swoich przedsiębiorstw. Na portalu pojawiają się informacje o wydarzeniach związanych z Lean Management. Użytkownicy znajdą także bazy studiów podyplomowych, firm i narzędzi Lean oraz mogą zapoznać się z wiedzą na temat optymalizacji firm. Zarejestrowani użytkownicy mogą również prezentować własne dokonania z zakresu ciągłego doskonalenia swojego przedsiębiorstwa oraz publikować spostrzeżenia dotyczące realizowanych w Polsce projektów i doświadczeń w pracy z Lean.

Business Services Magazine

Business Services Magazine to kwartalnik biznesowy, który przedstawia praktyczną wiedzę i rozwiązania z zakresu zarządzania centrami BPO, SSC, GBS w poszczególnych obszarach jak procesy, ludzie, technologie czy satysfakcja klienta. W czasopiśmie można znaleźć raporty o najważniejszych trendach w branży, nowoczesnych rozwiązaniach, automatyzacji i robotyzacji czy modelach współpracy outsourcingowej.

Outsourcing&More

Outsourcing&More to wydawany przez Fundację Pro Progressio polsko-angielski magazyn wydawany w cyklu dwumiesięcznym w pełni poświęcony rynkowi outsourcingu w Polsce. Nastawiony jest przede wszystkim na funkcję edukacyjną oraz informacyjną – udzielanie profesjonalnych porad, publikację ciekawych treści merytorycznych nawiązujących do tematu outsourcingu oraz rozpowszechnianie zapowiedzi najważniejszych wydarzeń branżowych z tej dziedziny. Magazyn pełni rolę opiniotwórczą, przedstawia najnowsze trendy oraz wskazuje na najbardziej aktualne tematy powiązane z rynkiem outsourcingu w Polsce.

OutsourcingPortal.pl

OutsourcingPortal.pl to platforma internetowa pełniąca rolę informacyjno-edukacyjną w obszarze szeroko pojętej branży outsourcingowej. Poruszana problematyka dotyczy również informacji o takich obszarach jak centra usług wspólnych (BPO/SSC), centra usług informatycznych (ITO), Call i Contact Center, etc. Za pośrednictwem portalu promowane są poszczególne miasta, województwa i strefy ekonomiczne, pod kątem nowych inwestycji outsourcingowych. Portal jest administrowany przez Fundację Pro Progressio.

PROCESOWCY.PL

PROCESOWCY.PL to społeczność ekspertów w dziedzinie doskonalenia procesów, skupiona wokół pierwszego w Polsce serwisu internetowego poświęconego tematyce szeroko pojętego zarządzania procesami biznesowymi. Początki działalności serwisu sięgają roku 2009.
W tym momencie poza zapewnianiem platformy wymiany wiedzy na temat zarządzania procesami zespół PROCESOWCY.PL prowadzi cykliczne, ogólnopolskie badania dojrzałości procesowej i wspiera swoich klientów w realizacji przedsięwzięć polegających na identyfikowaniu procesów, ich analizie oraz wprowadzaniu mechanizmów ciągłego doskonalenia.

Procesy biznesowe

Celem portalu procesybiznesowe.pl jest propagowanie specjalistycznej wiedzy z zakresu procesów biznesowych, systemów informatycznych wspierających procesy, metod i koncepcji zarządzania, a także struktur organizacyjnych. Zakres portalu obejmuje artykuły i publikacje, bazę literaturową, informacje o najnowszych rozwiązaniach wspomagających modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie oraz informacje dotyczące bieżących wydarzeń związanych z tematyką procesów biznesowych.

Naszymi priorytetami są:

  • skuteczność w dostarczaniu praktycznej i zweryfikowanej wiedzy,
  • otwartość na doświadczenia i wiedzę uczestników portalu,
  • otwartość na doświadczenia i wiedzę uczestników portalu,
  • wysoki poziom merytoryczny stanowiący sprawdzone źródło wiedzy dla wszystkich odwiedzających portal.

Robonomika.pl

Serwis Robonomika.pl jest niekomercyjną inicjatywą, która ma ambicję stać się źródłem informacji i platformą wymiany doświadczeń o ekonomicznych i organizacyjnych konsekwencjach coraz szerszego upowszechniania się zaawansowanych metod automatyzacji i robotyzacji biznesu (w szczególności w sektorze usług)

Stowarzyszenie SPIN

Stowarzyszenie SPIN to organizacja zrzeszająca ekspertów z dziedziny Continuous Improvement pracujących w firmach z sektora SSC (m.in. Euroclear, Lufthansa, HSBC, ABB, Capgemini, Lundbeck, Heineken, State Street, CanPack, IAG). Celem działalności SPINu jest budowanie w Krakowie środowiska wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie metod szczupłego zarządzania. Od 2015 roku Stowarzyszenie zorganizowało już siedem konferencji (ostatnia dla 400 osób) poświęconych doskonaleniu procesów, przeprowadziło kilkanaście szkoleń oraz dwie edycje studiów podyplomowych Lean Management. Stowarzyszenie wydało także grę edukacyjną „SPIN the Lean” i pracuje nad nowymi projektami.