Agenda konferencji

7 kwietnia 2020

8.30 - 9.00

Rejestracja uczestników i poranny networking

9.00 - 9.10

Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

Łukasz Suchenek

Content Manager, Evention

SESJA PLENARNA

Temat zostanie zaprezentowany w późniejszym terminie

Portret robota we współczesnej organizacji

Przedstawimy wyniki badań polskiego rynku RPA. Otrzymacie Państwo informacje, jakie są polskie roboty, jak wygląda ich tworzenie i czym zajmują się na co dzień w różnych organizacjach. Opowiemy również, kim są twórcy robotów, gdzie są utrzymywane i jakie platformy są w użyciu.

Rafał Adamus

Manager zarządzający Analizą Biznesową i Robotyzacją procesów, Grupa NEUCA

Katarzyna Czyrkiewicz

Analityk Robotyzacji Procesów, Grupa NEUCA

W kierunku hybrydowego środowiska pracy – czyli modele skalowania automatyzacji / robotyzacji w przedsiębiorstwach

W zdecydowanej większości dużych podmiotów działających w Polsce istnieją już zespoły zajmujące się robotyzacją procesów. Z badań przeprowadzonych przez autora w III kwartale 2018 r. średnia liczba robotów oscyluje w takich organizacjach między 30 a 50. W prezentacji przestawię podejście do przeprowadzania wdrożeń robotów (i szerzej – automatyzacji) na jeszcze szerszą skalę. Będę starał się odpowiedzieć na trzy związane z tym pytania: Czy i kiedy jest sens to robić oraz jak zrealizować to w efektywny sposób?

Prof. Andrzej Sobczak

Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

To be or not to be robotic? 

Zanim zdecydujemy się na wdrożenie lub nie robotyzacji należy odpowiedzieć sobie na szereg kluczowych pytań i ustalić pryncypia działania. Co chcemy osiągnąć? Jakie procesy robotyzować? Jakiej klasy narzędzia wybrać? Jak wdrażać? Jak utrzymać po wdrożeniu? Celem prezentacji jest przedstawienie procesu podejmowania decyzji i realizacji w praktyce.

Robert Gowin

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Unum Życie TUiR SA

Inspiracja: Skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy – futurystyczna wizja rozwoju rozwiązań RPA

Diabeł tkwi w szczegółach: przegląd najpopularniejszych rozwiązań RPA

Podczas prezentacji omówione zostaną najpopularniejsze rozwiązania RPA pod kątem zastosowanej architektury, technologii i języków programowania, podstawowych elementów produktu, możliwości ponownego wykorzystania kodu i skalowalności, a także społeczności, wsparcia i certyfikacji

Damian Kędziora

Postdoctoral Researcher, Hanken School of Economics

Dyskusja oxfordzka: Zagrożenia RPA i sposoby ich ograniczania

I RUNDA DYSKUSJI ROUNDTABLES

Równoległe dyskusje roundtables to element konferencji angażujący wszystkich uczestników. Ta sesja ma kilka celów. Po pierwsze, bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń w ramach konkretnego zagadnienia, interesującego daną grupę uczestników. Po drugie – możliwość spotkania i rozmowy z prowadzącym dane roundtable – wybraliśmy bowiem do ich prowadzenia osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Sesja roundtables to bardzo szerokie spektrum tematów i bogate grono wybitnych osobowości w roli prowadzących – tak, aby każdy uczestnik konferencji mógł znaleźć interesującą go najbardziej dyskusję i poznać w ten sposób innych uczestników zainteresowanych tą samą tematyką.

Odbędą się dwie rundy dyskusji, zatem każdy uczestnik będzie miał możliwość wzięcia udziału w dwóch dyskusjach – pierwsza runda odbędzie się po sesji plenarnej, zaś druga po zakończeniu sesji równoległych.

Tam też znajdziecie Państwo aktualną listę zaproponowanych tematów dyskusji.

RÓWNOLEGŁE SESJE CASE STUDIES

ŚCIEŻKA BIZNESOWA

ŚCIEŻKA WDROŻENIOWA

Temat zostanie zaprezentowany wkrótce

Katarzyna Pakulska

Data Scientist Technology Leader, Findwise

Paweł Wróblewski

Regional Manager, Findwise

Automatyzacja obsługi klienta na przykładzie obsługi szkód w firmie ubezpieczeniowej

Rozwój kompetencji związanych z RPA w praktyce

Podczas wystąpienia omówione zostaną najlepsze praktyki i osobiste doświadczenia związane ze szkoleniami RPA, zebrane podczas ponad 800 godzin spędzonych na sali szkoleniowej i trzech lat pracy jako RPA Training Manager. Na co zwrócić specjalną uwagę, a czego unikać, co działa, a jakie tematy sprawiają uczestnikom najwięcej problemów. Tematy dotyczące szkoleń przedstawione będą zarówno z perspektywy organizacji, czyli jak budować programy szkoleniowe dotyczące RPA, jak i perspektywy indywidualnej, dotyczące rozwijania konkretnych kompetencji, zwłaszcza w kontekście koncepcji Citizen Developer.

Krzysztof Karaszewski

Automation Solution Lead / RPA Training Manager, HSBC

Kompleksowa automatyzacja procesu administracji zatrudnienia nowego pracownika na przykładzie Szwecji

Zaprezentowane zostanie studium przypadku opisujące automatyzację procesu administracji zatrudnieniem nowego pracownika w Volvo Group w Szwecji. W tym procesie udało nam się połączyć podpisy elektroniczne z VBA i RPA. W ten sposób uzyskaliśmy kompletny cyfrowy proces, który jest w pełni zautomatyzowany, oferuje wysoką jakość i krótki czas dostarczenia (lead time).

Sebastian Szachnowski

Dyrektor ds. digitalizacji HRS, Volvo Polska

Automatyzacja wewnątrzszpitalnych procesów logistycznych w praktyce

Celem prezentacji jest przedstawienie sposobów automatyzacji i racjonalizacji wybranych wewnątrzszpitalnych procesów logistycznych na dwóch praktycznych przykładach. Wielowymiarowe zmiany w obszarze szeroko rozumianej ochrony zdrowia sprawiły, że osoby zarządzające szpitalami podejmują decyzje na rzecz zrewidowania dotychczasowych sposobów prowadzenia swojej działalności. Nie tylko chcą być odpowiedzialne za administrowanie szpitalem, ale rzeczywiste zarządzanie nim, niejednokrotnie z wykorzystaniem sprawdzonych w innych branżach metod i strategii oraz technik i technologii. Jako ilustracje trendów w zakresie automatyzacji procesów logistycznych w szpitalach posłużą przykłady wdrożeń w: Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu oraz Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

Anna Gawrońska

Adiunkt, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

Zastosowanie AI/Machine Learning w Automatyzacji

3 scenariusze biznesowe, wdrożeń automatyzacji procesów przy pomocy hybrydowego podejścia, RPA + AI/Machine Learning: 1. Robot do weryfikacji nazw klienta; 2. Robot do weryfikacji danych adresowych na podstawie źródeł zewnętrznych; 3. Robot wspomagający przetwarzanie papierowych dokumentów – OCR. Zostaną przedstawione wyzwania, jakie pojawiają się na początku hybrydowej automatyzacji, rezultaty działań hybrydowych robotów, od czego zacząć pierwsze hybrydowe rozwiązania, mity dot. AI/Machine Learning, narzędzia.

Mariusz Jagodziński

Manager of Robotics Centre of Excellence, DSV International Shared Services

Robotyzować czy zmieniać systemy

Podczas szukania procesów do robotyzacji często należy rozważyć pytanie, które zależy od biznesowego kontekstu – czy robotyzować proces lub jego element, czy zmienić aplikację która jest niedoskonała. Jakimi kryteriami się kierować, jakie wskaźniki użyć, którą opcję wybrać?

Waldemar Szczepański

Kierownik Projektów, Bank Pocztowy

Voiceboty i chatboty – automatyzacja obsługi klienta (wewnętrznego i zewnętrznego)

Jak przełamać pierwsze lody i traktować roboty po partnersku? Czyli jak edukujemy i szerzymy świadomość na temat robotyki w Grupie ING

Podczas wystąpienia omówione zostaną międzynarodowe doświadczenia grupy ING w obszarze edukacji i szerzenia świadomości na temat RPA wśród pracowników działów operacyjnych. Co się udało? O czym należy pamiętać już na pierwszych etapach planowania RPA w firmie? Czego należy unikać i co z perspektywy czasu zrobilibyśmy inaczej?

Łukasz Ratman

IT Area Lead Operations & Development , ING Tech Poland

Intelligent Automation, czyli jak rozszerzyć zakres wykorzystania robotów

Podczas prezentacji przyjrzymy się możliwościom wykorzystania rozwiązań AI, w tym OCR w celu jeszcze szerszego wykorzystania rozwiązań RPA w rozmaitych obszarach biznesowych.

II RUNDA DYSKUSJI ROUNDTABLES

Proponowane tematy dyskusji roundtables:

 • Spółki venture capital jako źródło finansowania rozwiązań RPA w organizacji

Jarosław Wojnarowski

Director Shared Services, VELUX Global Business Services

 • Jaki model pracy w RPA jest bardziej efektywny (waterfall czy agile) i dlaczego?

Marcin Małek

Menedżer Zespołu Robotyzacji i Automatyzacji Procesów Biznesowych, Alior Bank

 • Powody wejścia w RPA – nie tylko obniżenie kosztów, ale coraz częściej usprawnienie realizacji powtarzalnych procesów

Roland Pac

Dyrektor, Coty Shared Service

 • Jak zbudować świadomość/buy in robotyki/automatyzacji w organizacji

Jak zbudować świadomość robotyzacji – konkretne przykłady działań? Model top down czy bottom up we wprowadzaniu robotyzacji w firmie? Jak może przebiegać ewolucja robotyzacji w automatyzację?

Agnieszka Belowska-Gosławska

Head of Robotics, Nordea

 • Jak zbudować BCP (Business Continuity Plan) dla RPA

Czy w dobie automatyzacji i redundantnej, zautomatyzowanej infrastruktury w chmurze, BCP jest w nadal procesem krytycznym dla automatyzacji? Gdzie umiejscowić odpowiedzialność za BCP? Od czego zacząć budowanie BCP dla automatyzacji? Jakie krytyczne punkty trzeba trzymać z tyłu głowy? Testy BCP: jak to ugryźć?

Paweł Zięba

IT Shared Services Automation Lead, Lufthansa Global Business Services

Jakie kompetencje są kluczowe do pracy przy automatyzacji, jakich brakuje i jak to adresujemy

Czy i dlaczego potrzebujemy nowych/innych kompetencji do pracy przy automatyzacji? Jakie kompetencje są kluczowe dla jakich rodzajów projektów? Jak można zorganizować pracę gdy brakuje kompetencji w naszej organizacji? Czy możemy i w jaki sposób pod kątem kompetencyjnym przygotować się na przyszłe projekty automatyzacji w naszej organizacji?

Jerzy Wróblewski

Dyrektor Generalny, TFP

Różne modele umiejscowienia robotyki w organizacji (IT/ biznes), plusy i minusy tych rozwiązań

Adam Szummer

, niezależny ekspert

Procesy kontroli wewnętrznych i audytu w dobie zautomatyzowanych procesów – jak skutecznie prowadzić ten dialog?

Karol Wawrzynowski

SSC Director, Jerónimo Martins

Jak wdrażać nowe technologie w skali w sposób strukturalny

Prelegent zostanie przedstawiony wkrótce

 • Strategia wyjścia z RPA
 • Re-skilling – możliwości i przykłady skutecznego budowania kompetencji RPA wśród członków obecnych zespołów operacyjnych.
 • Jakie wyzwania generuje duża skala w robotyce i jak do nich podejść
 • Jak rozwija się rynek pracowników w sferze nowych technologii i jak uczelnie wyższe odpowiadają na zmieniający się popyt na profil kandydata do pracy
 • Jak zadbać o jakość rozwiązań RPA i zapewnić, że odpowiadają polityką zgodności
 • Jakie benefity poza oszczędnościami przynosi automatyzacja i jak je mierzyć?
 • Chatboty – budowanie bazy wiedzy i ciągły rozwój z wykorzystaniem dostępnych rozwiązań
 • Jak zwiększyć efektywność robotów?
 • Licencja na robota – na co zwrócić uwagę wybierając roboty do swojej organizacji pod kątem implementacji i integracji z wykorzystywanymi systemami

17.40 - 18.00

Zakończenie konferencji

Łukasz Suchenek

Content Manager, Evention

*Prezentacja w języku angielskim. Organizator nie przewiduje tłumaczenia.