Agenda konferencji

4 kwietnia 2019

Od standaryzacji procesów do wdrożenia rozwiązań RPA

8.30 - 9.00

Rejestracja uczestników i poranny networking

9.00 - 9.10

Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

Łukasz Suchenek

Content Manager, Evention

SESJA PLENARNA

9.10 - 9.30

Agregacja marginalnych zysków – w jaki sposób i jak bardzo mogą one poprawić wydajność organizacji?

Czy 1% zmiany mają znaczenie? Czy małe zmiany mogą zrewolucjonizować działania przedsiębiorstw. Jak marginalne zyski wpłynęły na wyniki profesjonalnych sportowców i jak marginalne zyski mogą poprawić wydajność firm? Podczas wystąpienia zostanie również zaprezentowany program Młody Lean Lider – czyli czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci. Jak pomóc młodzieży stać się najbardziej pożądanymi pracownikami XXI w.

Tomasz Miler

konsultant biznesowy, trener, Lean Education

9.30 - 9.50

Rola lean w procesie planowania i wdrożenia RPA.

Jak połączyć podejście Lean i RPA, żeby zmaksymalizować wartość dodaną płynącą z obu podejść? Jak wybierać procesy, priorytetyzować i budować pipeline projektów? Jak podejść do Business Case i ROI dla robotyki? Na te i inne pytania, znajdziecie Państwo odpowiedź w prelekcji o Lean i RPA na bazie 14 lat doświadczeń prelegenta w złożonych instytucjach finansowych z perspektywy wewnętrznego agenta zmiany jak i zewnętrznego konsultanta.

Michał Marlinga

Head of CitiLean and Smart Automation Center, Citi Service Center

9.50 - 10.10

Jak AI i Machine Learning wspiera automatyzację procesów?

Czy AI i ML zastąpią procesy RPA czy będą za sobą współgrać? Czy konieczne jest inne podejście do analizy potencjału automatyzacji procesów mając dostępne szerokie portfolio narzędzi? Jak może to wpłynąć na pipeline projektów a jak na już zautomatyzowane procesy? Jakie szanse a jakie zagrożenia niosą ze sobą nowe możliwości i narzędzia?

Michał Kubiak

Senior Business Analyst, Nordea

10.10 - 10.25

Przerwa networkingowa

10.25 - 10.45

Robotic Process Automation – praktyczne aspekty prawne

 • Modele kontraktowe korzystania z rozwiązań typu Robotic Process Automation
 • Prawne due diligence przed wyborem rozwiązania RPA
 • O czym pamiętać podpisując umowę na RPA – checklista
 • RPA a istniejące umowy licencyjne

Tomasz Zalewski

Partner, Bird & Bird

10.45 - 11.05

Antywzorce robotyzacji biznesu – czyli jak unikać najczęstszych pułapek dotyczących wdrażania RPA w polskich organizacjach.

Antywzorce to powtarzające się przypadki niewłaściwego zachowania albo rozwiązywania określonego problemu / problemów. Identyfikacja i analiza antywzorców pozwala uniknąć ich w przyszłości. W Polsce przedsięwzięcia dotyczące szeroko rozumianej robotyzacji biznesu (zarówno robotyzacji procesów za pomocą narzędzi RPA, a także kanałów komunikacji – za pomocą voicebotów, chatbotów, taskbotów) są w stosunkowo wstępnej fazie. W wielu miejscach działania te traktowane są jako przedsięwzięcia typu PoC, eksperymenty, innowacje. Znaczna część organizacji nie ma jeszcze dużych doświadczeń w tym obszarze. Dlatego celem prezentacji będzie usytematyzowanie i przedstawienie antywzorców robotyzacji biznesowej – aby można było “uczyć się na błędach, najlepiej cudzych”.

Prof. Andrzej Sobczak

Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

11.05 - 11.35

Dyskusja panelowa

Modele wdrożenia automatyzacji i robotyzacji w firmach – kiedy zdecydować się na wdrożenie holistyczne, a kiedy automatyzować procesy po kolei?

Moderator:

Andrew Wrobel

Founding Partner, Content & Strategy, Emerging Europe

W dyskusji udział wezmą:

Iwona Dudzińska

Managing Director EMEA AML FIU Hub, Citi

Maciej Kulbat

Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Avon Global Business Services

Robert Pławiak

Prezes Zarządu, Intelligent Logistic Solutions

Robert Gowin

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Unum Życie TUiR SA

Radek Mierzejewski

Managing Director, DFDS Polska

11.35 - 12.00

Przerwa networkingowa

RÓWNOLEGŁE SESJE CASE STUDIES

ŚCIEŻKA BIZNESOWA

ŚCIEŻKA WDROŻENIOWA

12.00 - 12.30

Robotyzacja procesów finansowych na przykładzie wyciągów bankowych w firmie logistycznej Crusar

Monika Kosicka

Manager Zarządzający Robotic Team, Impel Business Solutions, Robotics Smart Solutions

Marcin Leszczewski

Process Improvement Manager, Crusar

Wybór procesu do pilotażowego wdrożenia RPA – jak zidentyfikować procesy, które warto automatyzować narzędziami RPA.

Jedną z najczęstszych przyczyn nieudanych wdrożeń projektów robotyzacji jest zły wybór procesów od których zaczyna się projekt. Początkowa ekscytacja robotyzacją i oszczędnościami, które ma przynieść ustępuje miejsca frustracji z powodu braku efektów i rosnących kosztów projektu. Podczas wystąpienia odpowiemy na pytania jak wybrać właściwe procesy do robotyzacji,  gdzie i od czego zacząć ich poszukiwanie, jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

Piotr Janik

Manager Zespołu Digitalizacji Procesów, ING Bank Śląski

12.30 - 12.35

Przerwa techniczna

12.35 - 13.05

Usługi kognitywne. Jak automatyzacja może wspomagać człowieka w codziennej pracy – analiza przypadków.

Podczas wystąpienia zaprezentujemy podejście Findwise do BPA z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Pokażemy efekty naszych prac nad automatyzacją rozmieszczenia stacji ładowania samochodów w mieście Goteborg, konwersacyjny interfejs do odnajdywania wiedzy w dużym przedsiębiorstwie oraz narzędzie do automatycznego tłumaczenia dokumentów technicznych, prezentacji i raportów na wiele języków. Podzielimy się także naszymi doświadczeniami z wdrażania tych projektów.

Katarzyna Pakulska

Data Scientist Technology Leader, Findwise

Paweł Wróblewski

Regional Manager, Findwise

Jak przeprowadzić wdrożenie robotów w organizacji i odnieść sukces?

Podczas prezentacji przedstawiony zostanie proces przygotowania wdrożenia robotów pod kątem wyboru procesu, przygotowania organizacji na ich przyjście, zaangażowania pracowników w proces robotyzacji i a także przygotowania się na zmianę. Przedstawione zostaną nie tylko sukcesy, ale i porażki.

Ewa Borowiec

Project Manager, HR Services, Schneider Electric

13.05 - 13.10

Przerwa techniczna

13.10 - 13.40

Robotyzacja kluczowych procesów operacyjnych, gdy skala ma znaczenie.

Na co zwracać uwagę przy planowaniu robotyzacji kluczowych procesów w organizacji. Rola IT i Biznesu w procesie decydowania, wdrażania i utrzymania robotów w skali. Biznes Case Study przedstawiony przez klienta z sektora finansowego.

Emilia Guz

Członek Zarządu ds. Obsługi Klienta, ProService

Piotr Kuljon

Board Member, Director of Automation & Robotics Division , Makeitright

From Standardisation to Automation – a practical DFDS Polska case study*

In this case study will examine the 2 year Standardisation and Harmonisation program implemented at DFDS Polska, its governance structure, key challenges and final outcome of this program. Furthermore, we will also examine DFDS Polska Continuous Improvement program and our award winning “Unity for Debt Management” automation application.

Radek Mierzejewski

Managing Director, DFDS Polska

13.40 - 14.30

Obiad

14.30 - 15.00

Współpraca biznes – IT. Kto odpowiada za roboty w firmie? Kwestia odpowiedzialności, nadzoru, dbałości o ich użyteczność i dostosowanie do zmieniającego się biznesu, procesów.

Mówi się, że automatyzacja procesów w oparciu o technologię RPA to inicjatywa napędzana przez biznes przy wsparciu technicznym działów IT. Łatwo powiedzieć. Rzeczywistość często weryfikuje te słowa i wiele organizacji poszukuje właściwego balansu i podziału obowiązków. W grupie VELUX kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo IT, a każde nowe rozwiązanie podlega ścisłej kontroli. Mimo to udało nam się znaleźć złoty środek, który satysfakcjonuje wszystkich zainteresowanych – funkcje biznesowe, IT oraz audyt wewnętrzny. ​

Jarosław Wojnarowski

Director Shared Services, VELUX Global Business Services

Tomasz Łopuchowicz

RPA Team Leader, GBS Automation, Grupa VELUX

Wdrożenie systemu do zarządzania procesami.

Podczas prezentacji omówiony zostanie proces analizy rynku i wybór właściwego narzędzia BPM oraz partnera wdrożeniowego oraz czynniki doboru procesów w firmie do etapu proof of concept. Następnie przedstawiona zostanie nowa rzeczywistość pracy po wdrożeniu i jego wpływ na funkcjonowanie firmy, a także jakie są nowe możliwości do dalszej automatyzacji i robotyzacji. Nie zabraknie również krytycznej analizy tego, co nie wyszło i na co warto zwrócić uwagę, aby w przyszłości uniknąć błędów.

Robert Gowin

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Unum Życie TUiR SA

15.00 - 15.05

Przerwa techniczna

15.05 - 15.35

Jak utrzymać robota po wdrożeniu?

Koszt utrzymania automatyzacji to zwykle największy i rosnący w czasie składnik TCO robota. Czy ITIL jest też najlepszą praktyką w zakresie utrzymania robotów? Kto jest właścicielem ryzyk związanych z robotem i jak utrzymać efektywność automatyzacji w zmieniającym się środowisku IT?

Piotr Wyrzykowski

Dyrektor Centrum Wsparcia i Rozwoju Usług Bankowych, Santander Bank Polska

Machine Learning/AI w automatyzacji procesów

 • Automatyzacja w branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka)
 • Klasyfikacja AI
 • RPA + Uczenie Maszynowe
 • Inteligentne rozpoznawanie tekstu
 • Inteligentne rozpoznawanie i przetwarzanie obrazu

Mariusz Jagodziński

Manager of Robotics Centre of Excellence, DSV International Shared Services

15.35 - 16.00

Przerwa networkingowa

SESJE ROUNDTABLES

16.00 - 16.40

Pierwsza runda dyskusji roundtables

16.45 - 17.25

Druga runda dyskusji roundtables

Równoległe dyskusje roundtables to element konferencji angażujący wszystkich uczestników. Ta sesja ma kilka celów. Po pierwsze, bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń w ramach konkretnego zagadnienia, interesującego daną grupę uczestników. Po drugie – możliwość spotkania i rozmowy z prowadzącym dane roundtable – wybraliśmy bowiem do ich prowadzenia osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Sesja roundtables to bardzo szerokie spektrum tematów i bogate grono wybitnych osobowości w roli prowadzących – tak, aby każdy uczestnik konferencji mógł znaleźć interesującą go najbardziej dyskusję i poznać w ten sposób innych uczestników zainteresowanych tą samą tematyką.

 • Podejście do zarządzania i utrzymania robotów w perspektywie długofalowej i skali, wpływ utrzymania na ROI z robotyzacji  – na podstawie doświadczeń wdrożeniowych
  • Wyzwania związane z utrzymaniem robotów
  • Wyzwania pojawiające się wraz ze zwiększeniem skali robotyzacji
  • Najlepsze praktyki w zakresie utrzymania i rozwoju
  • Wsparcie technologiczne i organizacyjne w procesie zarządzania zmianą robotów
  • Ryzyka długofalowe związane z robotyzacją dużej skali
  • Pułapki robotyzacji oraz najlepsze praktyki by ich unikać

Piotr Kuljon

Board Member, Director of Automation & Robotics Division , Makeitright

 • Robot dla użytkownika biznesowego. Zobacz, jak łatwo można stworzyć swojego robota.*
  • Upowszechnienie technologii RPA – robot dla każdego
  • Wprowadzenie do narzędzia Wizlink
   • Zarządzanie obiektami ekranowymi
   • Tworzenie aktywności – kroków dla robota
  • Live robot – możliwość stworzenia przez uczestnika swojego pierwszego robota
  • Dyskusja

*Temat realizowany będzie na stanowisku Partnera we foyer. 

Michał Wawiórko

CEO, Wizlink

 • Czym różni się zarządzanie robotami od zarządzania ludźmi
  • Jak przygotwac zespol/organizacje na wspole dzialanie z robotami
  • Najwieksze wyzwania podczas poszczegolnych faz wdrozenia i operacji
  • Zmiana kulturowa i przebudowa systemu szkolen
  • Jak zmienic opor w zaangazowanie
  • Pokolenie W i Z – to samo podejscie to robotyki?

Maciej Kulbat

Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Avon Global Business Services

 • Bezpieczeństwo rozwiązań RPA
  • Jakie uprawnienia powinien mieć robot
  • Role w zespole – kto ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe lub szkodliwe działanie robota
  • Jak bezpiecznie tworzyć moduły wielokrotnego użytku

Bartłomiej Woźniak

SCRUM Master i IT Owner , Credit Suisse

 • Czy chatboty wpływają na zwiększenie czy zmniejszenie liczby klientów zewnętrznych?
  •  Czy chatbot trzeba “wypromować” żeby zwiększyć liczbę klientów korzystających z tego rodzaju komunikacji ?
  • Czy jest określona grupa klientów, która korzysta z chatbot czy to jest uniwersalne narzędzie dla każdego klienta?
  • Czy chatbot jest narzędziem do obsługi klienta czy też do sprzedaży czy do obu funkcji?
  • Czy chatboty zastąpią aplikacje/systemy dedykowane do obsługi klienta? na przykład livechat/zendesk chat? Od czego to będzie zależeć?
  • Jak ustawić chatbota i jakie funkcjonalności wprowadzić aby zautomatyzować obsługę klienta?

Elżbieta Kowalczyk

Product Owner, Kreditech

 • Czy automatyzacja to zawsze RPA?
  • Jakie mamy możliwości automatyzacji procesów?
  • Jakie są ryzyka i szanse każdej z opcji?
  • Kiedy na pewno nie inwestować w RPA?
  • Co można zrobić, aby nie inwestować za dużo we wdrożenie i osiągnąć cel?

Piotr Pawłowski

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Siemens

 • Jak obliczyć koszt robota? ROI z inwestycji, czyli czy i kiedy to się naprawdę opłaca?    
  • Czym jest opłacalność w kontekście robotów?
  • Jakie mamy finansowe i niefinansowe wskaźniki opłacalności?
  • Które czynniki należy uznać za kluczowe w budowaniu pozytywnego ROI?
  • Czy robotyka może być opłacalna bez skali? Jak skalować RPA?
  • Jak rozwój technologii wpłynie na business case programów robotyzacji?

Wojciech Szremski

Process Automation (RPA) and Continuous Improvement Director, Euro Bank

 • Process discovery i Business intelligence w RPA
  • Dlaczego “Business Intelligence” jest komponentem “must have” dla RPA?
  • Zdefiniowanie efektywnego “process discovery” w dużych organizacjach.
  • Czy “process discovery” kończy się na akceptacji kandydata – procesu do automatyzacji?

Mariusz Jagodziński

Manager of Robotics Centre of Excellence, DSV International Shared Services

 • Metodologia w robotyce, czy SCRUM/ Agile jest zawsze dobry wyborem?
  • Skoro automatyzacja to nie IT to czemu Scrum/Agile?
  • Na ile zwinny może być projekt robotyczny?
  • Czy Scrum / Agile przyspiesza realizację projektów robotycznych?
  • Jeśli nie Agile to co ?

Michał Kubiak

Senior Business Analyst, Nordea

17.25 - 17.40

Zakończenie konferencji

Łukasz Suchenek

Content Manager, Evention

*Prezentacja w języku angielskim. Organizator nie przewiduje tłumaczenia.